Home About Us Products Services Partners News & Update Recruitment Contact Us         
บริษัท นิจิเดน (ไทยแลนด์)ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2553 โดยมีสำนักงานทำการที่กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น  บริษัทนิจิเดนมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 80 ปี ธุรกิจของเราได้สนับสนุนทั้งในด้านผลิตภัณฑ์อะไหล่และชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรมหลากหลาย
กว่า 1000 แบรนด์ และงานบริการอื่นๆแก่กลุ่มลูกค้าในแต่ละภาคอุตสาหกรรม
ทั่วประเทศไทย  นิจิเดน เทรดดิ้ง และ นิจิเดน(ไทยแลนด์)เป็นหนึ่งใน 4 บริษัท
ในเครือที่เปิดทำการในต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางกลางย่านธุรกิจ
ของกรุงเทพมหานคร  ปัจจุบันนิจิเดนมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาขยายเขตการค้า
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

          เนื่องจากบริษัทฯเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและตระหนักถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯในแง่ของฐานลูกค้าและผลประกอบการที่ผ่านมา ในปี 2561 บริษัท นิจิเดน (ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้ดำเนินการขยายสาขาใหม่ในจังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคนี้พร้อมกับขยายโอกาสทางธุรกิจ


         
นิจิเดนมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยยึดหลักที่ว่า
“ได้ในสิ่งที่คุณต้องการในเวลาที่คุณต้องการ” เราสามารถตรวจสอบได้ทันที
อย่างแม่นยำและฉับไวจากแคตตาล็อคสินค้าออนไลน์และฐานระบบค้าขาย
จากสำนักงานใหญ่ในโอซาก้า และจากศูนย์กระจายสินค้า 3 ที่ในแต่ละภูมิภาค
ของญี่ปุ่นรวมทั้งคลังสินค้าของเราในประเทศไทย

          เพื่อให้ตระหนักถึงปรัชญาการบริหารจัดการ พนักงานแต่ละคนจะมีแรงจูงใจอย่างมากและทำตามแนวทางการปฏิบัติ
ด้วยความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้คติพจน์ของบริษัทที่ว่า "ซื่อสัตย์จริงใจ"

          เราจะนำพาซึ่งความความเจริญรุ่งเรืองแห่งชุมชนและมุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยนำพลังของเหล่าผู้ร่วมงานทุกคน
รวมกันในธุรกิจของบริษัท
          เราจะยกย่องเชิดดูความนอบน้อมกริยาอันดีงามและให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์ เพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
กับคู่ค้าทางธุรกิจเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันและมีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างแท้จริง
          เราจะส่งเสริมการบริการจัดการที่โปร่งใส ปรับปรุงคุณลักษณะของพนักงานด้วยการดำเนินงานของบริษัท และมุ่งมั่นที่จะ
ปรับปรุงเสถียรภาพของการดำเนินชีวิต

          เรามุ่งมันที่เป็นบริษัทที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือผลประโยชน์ร่วมโดยให้ความสำคัญกับการเจรจา ทางธุรกิจการทำงานด้วยความสร้างสรรค์และการใช้รูปแบบธุรกิจที่แข่งขันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
          1.  เราคือ บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและสังคม
          2.  เราคือ บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
          3.  เราคือ บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากซัพพลายเออร์
          4.  เราคือ บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากพนักงาน
          5.  บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือที่พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างโปร่งใสและเชื่อถือ
          6.  บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือโดยการรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขององค์กร

ชื่อองค์กร :

นิจิเดน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิจิเดน (ไทยแลนด์) จำกัด


ที่อยู่ :  นิจิเดน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
159/18 อาคาร เสริมมิตร ชั้น 11 ห้องเลขที่ 1103
ถนน สุขุมวิท 21(อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ
เขต วัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110

นิจิเดน (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่
159/18 อาคาร เสริมมิตร ชั้น 11 ห้องเลขที่ 1103/1
ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ
เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

นิจิเดน (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา00001

222/6 โครงการอาทาระ มอลล์ ศรีราชา,ชั้น2 ห้องเลขที่206 ถนนศรีราชานคร 3
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110


โทร :

02-665-2784-5

แฟกซ์ :

026652786

หมายเลขผู้เสียภาษี :

0105557077439  นิจิเดน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
0105553077248 – นิจิเดน (ไทยแลนด์) จำกัด


ก่อตั้ง :

25th June 2010 – นิจิเดน (ไทยแลนด์) จำกัด
4th June 2014 – นิจิเดน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด


ทุนจดทะเบียน :

30,000,000 THB - นิจิเดน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
7,000,000 THB - นิจิเดน (ไทยแลนด์) จำกัด


 
Home

NICHIDEN TRADING (THAILAND) Co., Ltd
NICHIDEN (THAILAND) Co., Ltd
159/18 Serm-Mit Tower, 11th Fl. Unit 1103/1
Sukhumvit 21 (Asoke) Rd, Klongtoey Nua,
Wattana, Bangkok 10110
Telephone: 02-665-2784-5 FAX: 02-665-2786
E-mail: sales@nichiden.co.th

 
  
view